NYHETER


Då vi ännu inte fått in några motioner så förlänger vi motionsperioden (som gick ut enligt våra stadgar 31 mars) till och med den 12 maj.

Motionerna är ett bra verktyg för att lämna in synpunkter och att komma med förbättringsförslag som kan komma till gagn för vår förening.

Maila din motion eller lägg en lapp i föreningens brevlåda i port 32B!

 

Motionen skall var uppställd enl följande:

-rubrik

-vad din motion handlar om (bakgrund och funderingar)

-en tydlig frågeställning som styrelsen skall ta ställning till och föreningsmedlemmar skall rösta på på stämman

-vem som står bakom motionen

//Styrelsen

Välkomna till Årsstämman, som i år hålls fysiskt i Kristinehovs malmgård 19/5 kl 19!

Kallelse har mailats ut och årsberättelsen kommer mailas ut och sättas upp i portarna nästa vecka. 

Välkomna!

//Styrelsen

För kännedom: 

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet på:

Västra Södermalm, Reimersholme och Långholmen.

Fjärrvärmen kommer att vara avstängt under perioden:

Från 2022-05-17 kl 21:00

Till 2022-05-18 kl 05:00

//Styrelsen

Städdagen inför vår och sommar blir söndagen den 10:e april kl 10.00 med sedvanlig pizza till lunch.

Grovsopor, inklusive elsopor, kan lämnas på gården efteråt för hämtning dagen därpå.

Inga kemikalier kan slängas den här dagen såsom målarfärg, lacknafta, terpentin, etc. Vi hänvisar till återvinningscentralerna runt om i stan samt specialåtervinningen på Torkel Knutssongatan och den mobila miljöstationen för detta.

Vi vill påminna om att inga andra sopor än hushållssopor, tidningar och matavfall får slängas i vårt gemensamma soprum, utan de får man gå till återvinningen med enligt ovan eller vänta med till städdagen.

 

Den mobila miljöstationen kommer till Hornsbruksgatan 25, vid Hornstulls bibliotek, följande datum i år:

Lördag 26 mars, 15.00–16.00
Måndag 2 maj, 18.00–18.30
Lördag 21 maj, 15.00–16.00
Torsdag 8 september, 20.15–20.45
Lördag 1 oktober, 15.00–16.00
Måndag 21 november, 18.00–18.30
Lördag 19 december, 15.00–16.00

 

Hälsning

/Carlos för Trädgårdsgruppen


Bästa medlemmar,
efter ett års arbete så blev idag vår ansökan om att bli Bostadsrättsförening Muttern 12 klar och registrerad av Bolagsverket. Så från och med nu så heter vi just BRF Muttern 12.
Många har engagerat sig i detta arbete, tack till alla.
De nya stadgarna har mailats ut och ligger även på hemsidan.

Om du har några frågor kring detta, så är du välkommen att höra av dig till styrelsen på adress bfmuttern12@gmail.com.


Hälsningar
//Styrelsen