FASTIGHET

Historia

Muttern 12
Bebyggelsen i kvarteret Muttern uppfördes till största delen under åren 1909 till 1916. Tomterna 12-18 hade köpts upp av Fastighetsaktiebolaget City och dessa såldes en efter en till privata byggherrar. Muttern 12 uppfördes under åren 1912-1914 av byggmästare Lars Östlihn efter ritningar av Victor Bodin.

Victor Bodin föddes 1860 i Stockholm och studerade vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm under åren 1876−1880. Från 1880-1898 drev Bodin eget arkitektkontor i New York och efter hemkomsten arbetade han fram till 1902 hos Isak Gustaf Clason. Under åren 1902-1907 samarbetade han med Bror Almquist och tillsammans ritade de drygt 25 byggnader i Stockholm. Därefter kom han återigen att driva egen verksamhet och ritade själv hela 43 byggnader i Stockholm. Bland hans egna verk märks Matteus församlingshus och flera hus i Lärkstaden. Bodin ritade också många kasernbyggnader runtomkring i landet, bl.a. i Uddevalla och Vänersborg.

Muttern 12 består av ett gathus i 6 våningar och ett gårdshus i 5 våningar. I gathusets bottenvåning inreddes tre butikslokaler, tvättstuga samt en lägenhet om 1 rum och kök. På våningsplanen därovan fem lägenheter om 1 rum och kök och två om 2 rum och kök. I gårdshuset ett enkelrum, tre lägenheter om 1 rum och kök samt en lägenhet om två rum och kök. Samtliga lägenheter utrustades med WC och köken försågs med kallskafferi, vedspis samt diskbänk med slask och rinnande kallt vatten. Rummen värmdes upp med kakelugnar vilket fortfarande var vanligt i lite enklare hus. Till övrig fast inredning hörde en eller ett par garderober.

Januari 2022 registrerades föreningen som Bostadsrättsförening av Bolagsverket och heter härefter BRF Muttern12.


Arkitektur 

De nationalromantiska strömningarna utvecklades i början av 1900-talet och kom så småningom att tränga ut jugendstilen som dominerat det nya seklets första decennium. Ett av de första nationalromantiska byggnaderna var Läkaresällskapets hus vid Klara östra kyrkogata 10. Det ritades av Sigurd Westman och stod klart redan 1906. Här finner vi mycket av det som kom att bli så populärt under följande år, till exempel tegelfasader med småspröjsade fönster. Alla byggnader fick dock inte tegelfasad, utan putsade eller slammade fasader var också vanligt i kombination med en sockel eller bottenvåning i natursten. Burspråken var fortsatt populära, men till skillnad från jugenderans som gärna gjordes mjukt svängda, fick de ofta en kantigare form med snedställda kortsidor. 

Muttern 12 har en klassisk fasad i nationalromantisk stil. Huset vilar på en sockel i natursten och portalen är dekorativt utformad och har en omfattning i slät- och grovhuggen kalksten. Själva porten är sekundär men den ursprungliga var troligtvis också utförd i trä och glas. Entrén in till gårdshuset är snarlik men portalen är något enklare  sin utformning. 

Fasaden är putsad i en bruten vit nyans och fönstren är småspröjsade och vitmålade, som brukligt var under dessa år. Två burspråk sträcker sig mellan våningarna 2-4 trappor och avslutas upptill av en balkong. På ritningarna från 1912 ses ytterligare utsmyckning på burspråken samt en bottenvåning med bandrustik eller något i den stilen. Dessa detaljer försvann troligtvis i samband med fasadrenoveringen på 1950-talet.


Bostadsföreningen Muttern Nr 12 UPA köpte fastigheten 1920.

Ett urval av de boende i fastigheten 1925
Andersson  K A, Ingenjör
Ehn H F, Trädgårdsmästare
Eriksson E, Köpman
Eronn A, Journalist
Kjellgren H L, Sjökapten
Olsson K E, Handlare
Ågren R J, Tjänsteman
 

Ombyggnader

Under åren 1949-1950 moderniserades fastigheten och centralvärme drogs in i lägenheterna och ett pannrum byggdes i källaren. Köken sågs också över och fick ny inredning och antagligen ersattes de gamla vedspisarna med gasspisar. De gamla spegeldörrarna kläddes med masonit för att bli släta och moderna, en inte helt ovanlig åtgärd vid denna tid. Några år senare, 1956, var det dags för en fasadrenovering och det var troligtvis då som fasaden förenklades. 

Under 1980-1990-talen försågs många lägenheter med duschrum, något som saknats tidigare, och 1987 bytte fastighetens ursprungliga fönster ut mot nya. 1999 inreddes vindsvåningar och tio år senare var det dags för balkonger på gårdsfasaderna.


//Källa: Historiska Hem


Här kan du titta på gamla dokument som rör föreningen.

Gemensamma utrymmen

  • 2st Grillplatser för ca 10 personer

  • Gästlägenhet på 35kvm

  • 2st cykelställ med tak

  • Barnvagnsförråd/ 2 separata duschar i samma utrymme (A-porten)

  • Tvättstuga


Tvättstugan

Respektera tvättstugetiderna:

Vardagar 07:00 till 22:00

Lördag, söndag och helgdag 10:00 till 22:00

Tvättstugan får inte nyttjas efter 22:00, detta gäller även för torktid.

Tider bokas på tavlan vid B-porten mot gården.

När du är klar ska tvättstugan städas. Detta görs genom att tömma luddfilter i torkskåp och torktummlare samt att se till att alla ytor och maskiner är rena.

Om en bokad tid inte utnyttjas, får tvättstugan användas av andra medlemmar 45 minuter efter tvättpassets början.

Gästrummet

Gästrummet är beläget bredvid hissen på bottenvåningen i 32 B.

Det kan hyras av föreningens medlemmar som övernattningsrum för gäster och för sammankomster.
Läs vidare under fliken Dokument; Gästrum.

Bokning av gästlägenheten sker via Barbro Edberg, kontaktuppgifter vid tvättstugebokningen eller lista för styrelse/ansvariga i A/B-uppgången

Grillplatserna

Det finns två grillplaser på innergården.

Grillplatsen i pergolan är bokningsbar och schema för bokning finns bredvid tvättstugebokningen.

Den andra grillplatsen vid muren kan inte bokas och är tänkt att användas för spontangrillning.

Efter nyttjande av grill och grillplats är medlem ansvarig för rengöring och återställning.

Enligt bostadsföreningens ordningsregler gäller att det skall vara tyst/lågmält på gården/balkonger efter 2200 på vardagar och 2300 kväll inför lördag/helgdag.