NYHETER

Återgå till blogg
Årsmöte 11/5 2020! Save the date!Årets årsmöte kommer gå av stapeln måndag 11/5 kl 18 på Kristinehovs Malmgård.
Kom, träffa dina grannar och påverka.
Information kommer sättas upp i portarna och årsberättelse kommer skickas ut.

Är du intresserad av att delta i styrelsearbete, kontakta valberedningen!

Har du något förslag som du vill föra fram som en motion, gör det senast 31 mars till bfmuttern12@gmail.com eller lägg din motion i brevlådan i B-porten
Vg se  separata inlägg  gällande ovan. 

Väl mött!
//styrelsen

Motioner, senast 31 mars!


MOTIONSTID!
Du kan utöva inflytande i Bf Muttern 12 genom att skriva en motion till årsstämman.
Styrelsen behöver få motioner senast den 31 mars.

En motion ska
● innehålla en rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om;
● beskriva och motivera varför motionen behövs (bakgrundsfakta, problem-beskrivning, motivering varför stämman ska anta motionen);
● avslutas med en att-sats som föreslår stämman att bifalla motionen.

Om motion kräver stadgeändring behöver du ange det.

Motion skickas till bfmuttern12@gmail.com eller läggs i brevlådan i B-porten.
//Styrelsen