NYHETER

Återgå till blogg


Det är åter dags för föreningens Årsstämma och pga pandemin hålls den helt digitalt i år via Zoom.

Alla medlemmar har fått samtliga aktuella dokument via mail och Kallelsen tillsammans med Bilaga A har landat i era brevlådor, allt för att ni skall kunna sätta er in i mötesfrågorna och även lämna er digitala- eller poströst.

Var snälla och läs igenom dokumenten, där finns anvisningar om hur man kopplar upp sig till mötet via Zoom och all information ni behöver inför mötet.
Om ni har några frågor så är ni välkomna att vända er till någon i styrelsen eller på mailadress bfmuttern12@gmail.com

Glöm inte maila eller lämna er poströst i föreningens brevlåda i port 32B senast 11/5 kl 12 (se anvisningar i kallelsen).

Väl mött på Stämman!


/Styrelsen

Årsmöte 11/5 2020! Save the date!Årets årsmöte kommer gå av stapeln måndag 11/5 kl 18 på Kristinehovs Malmgård.
Kom, träffa dina grannar och påverka.
Information kommer sättas upp i portarna och årsberättelse kommer skickas ut.

Är du intresserad av att delta i styrelsearbete, kontakta valberedningen!

Har du något förslag som du vill föra fram som en motion, gör det senast 31 mars till bfmuttern12@gmail.com eller lägg din motion i brevlådan i B-porten
Vg se  separata inlägg  gällande ovan. 

Väl mött!
//styrelsen

Valberedningen söker!


Hej grannar!

Det har blivit dags för valberedningen att leta upp nya hjältar som vill ta vår bostadsförening framåt. En plats i styrelsen innebär att du kan påverka hur det är att bo här. Kanske göra oss mer klimatsmarta, rusta upp trapphus eller påverka avgifter.

Du som är medlem i Bf Muttern 12 och bor i fastigheten eller är varaktigt sammanboende med en medlem har rätt att sitta i styrelsen.

Valberedningen kommer börja leta lämpliga kandidater bland grannar runt påsk, men fundera gärna redan nu på om det är dig vi söker. Du kan självklart höra av dig med frågor till oss om vad uppdrag i styrelsen innebär.

Du kontaktar Hanne Brandt, hannebrandt2@gmail.com  alt 0700533575

Med vänliga hälsningar

Valberedningen

Hanne, David och Teres