NYHETER

Det står ett flertal cyklar i källaren, låsta och olåsta, som söker sin ägare. 
Saknar du din cykel, kontakta styrelsen!

//Styrelsen

Söndag den 11:e oktober är det Höststädning på gården.
Vi träffas kl 10 och hjälps åt med det sedvanliga sysslorna.
Det kommer komma upp lapp med uppgifter i A-porten, om det är så att man inte kan vara med men vill utföra någon syssla vid annat tillfälle.


Efter städningen bjuds det på Pizza vid kl 12

Det kommer även denna gång vara möjligt att få slänga sina grovsopor.
Observera att inga kemikalier/målarfärg/spackel osv får slängas, eller sprayburkar.

Med vänliga hälsningar
//Styrelsen

Påminnelse:
Vårt avtal med Comhem är sedan tidigare uppsagt per den 30/9 2020, detta har kommunikerats ut till medlemmar i föreningen tidigare. Detta är en påminnelse om ifall det fortsatt finns någon i huset som ansluter TVn via Comhem uttag efter det datumet, så kommer inga program visas.
Detta har inget med analog eller digital omställning att göra, utan att vi gått över till annan leverantör. 
// Styrelsen


Bästa medlemmar,
ni har via mail och i era brevlådor fått Kallelse till Årsmötet, Årsredovisning, Revisionsberättelse, Fullmakt och Motion.

Med anledning av Covid-19 har vi varit tvungna att skjuta på Årsmötet, men nu måste det bli av.
Vi har även i år bokat lokal i Kristinehovs Malmgård, men det är fortfarande viktigt att vi under mötet håller fysiskt avstånd till varandra.
De av er som inte kan/vill delta fysiskt i mötet har möjlighet att lämna fullmakt, som oxå bifogats.

Hälsningar
/StyrelsenHej alla medlemmar och varaktigt boende i Bf Muttern12.

Valberedningen knackar inte dörr i år men vi har nu förslag på personer som ställer upp för styrelsearbete. Vilka det gäller presenteras på årsstämman.

Men.. Vi saknar kandidater till valberedningen! 

Om du som läser det här kan tänka dig plats som valberedare är du välkommen att höra av dig till hannebrandt2@gmail.com  alt 0700 533 575. I länk nedan kan du läsa om vad uppdraget går ut på.  

https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/valberedning

Tänk på det här: En bostadsförening (det är vi) är totalt beroende av sina medlemmarnas engagemang. Finns inte kandidater till poster som krävs enligt stadgar riskerar vi upplösning.

Styrelsen är säkrad! Men vi behöver en ny valberedning!

För valberedningen

Hanne, Teres och David