NYHETER

Motioner, senast 31 mars!


MOTIONSTID!
Du kan utöva inflytande i Bf Muttern 12 genom att skriva en motion till årsstämman.
Styrelsen behöver få motioner senast den 31 mars.

En motion ska
● innehålla en rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om;
● beskriva och motivera varför motionen behövs (bakgrundsfakta, problem-beskrivning, motivering varför stämman ska anta motionen);
● avslutas med en att-sats som föreslår stämman att bifalla motionen.

Om motion kräver stadgeändring behöver du ange det.

Motion skickas till bfmuttern12@gmail.com eller läggs i brevlådan i B-porten.
//Styrelsen

Hissrenovering hus 32B


Hissrenovering kommer ske följande veckor/dagar: 

Vecka: 09         24/2 – 28/2

Vecka: 10         02/3 – 05/3

//Styrelsen

Var observanta på om människor du inte känner igen rör sig i vår fastighet eller på gården. Det har åter under helgerna gjorts försök till stöld av cyklar, vilket endast förhindrades av vaksamma grannar. Var snälla och titta till att portarna går igen då ni går in eller ut, och möter ni någon i trappen/på gården som ni inte känner igen, så dra er inte för att tilltala denna, efterfråga vem de söker.
Låt oss alla hjälpas åt för gemensam säkerhet.
//Styrelsen

Strömavbrott måndag 18 november

För kännedom:
pga byte av strömtransformator i fastigheten, kommer strömmen stängas av under 2 timmar mellan kl 12-14 måndagen 18 november!
//Styrelsen

Rensning i barnvagnsrummet


Det är trångt i barnvagnsrummet i Port A!
Har du en barnvagn stående i utrymmet som du inte längre använder, var snäll och flytta den till eget förråd då vi fn har många barnfamiljer i huset som har behov av utrymmet.