NYHETER

Påminnelse:
Vårt avtal med Comhem är sedan tidigare uppsagt per den 30/9 2020, detta har kommunikerats ut till medlemmar i föreningen tidigare. Detta är en påminnelse om ifall det fortsatt finns någon i huset som ansluter TVn via Comhem uttag efter det datumet, så kommer inga program visas.
Detta har inget med analog eller digital omställning att göra, utan att vi gått över till annan leverantör. 
// Styrelsen


Bästa medlemmar,
ni har via mail och i era brevlådor fått Kallelse till Årsmötet, Årsredovisning, Revisionsberättelse, Fullmakt och Motion.

Med anledning av Covid-19 har vi varit tvungna att skjuta på Årsmötet, men nu måste det bli av.
Vi har även i år bokat lokal i Kristinehovs Malmgård, men det är fortfarande viktigt att vi under mötet håller fysiskt avstånd till varandra.
De av er som inte kan/vill delta fysiskt i mötet har möjlighet att lämna fullmakt, som oxå bifogats.

Hälsningar
/StyrelsenHej alla medlemmar och varaktigt boende i Bf Muttern12.

Valberedningen knackar inte dörr i år men vi har nu förslag på personer som ställer upp för styrelsearbete. Vilka det gäller presenteras på årsstämman.

Men.. Vi saknar kandidater till valberedningen! 

Om du som läser det här kan tänka dig plats som valberedare är du välkommen att höra av dig till hannebrandt2@gmail.com  alt 0700 533 575. I länk nedan kan du läsa om vad uppdraget går ut på.  

https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/valberedning

Tänk på det här: En bostadsförening (det är vi) är totalt beroende av sina medlemmarnas engagemang. Finns inte kandidater till poster som krävs enligt stadgar riskerar vi upplösning.

Styrelsen är säkrad! Men vi behöver en ny valberedning!

För valberedningen

Hanne, Teres och David
Hej,
tack för allt som gjorts för att få gården att se snygg ut inför våren. I princip har allt på listan gjorts och det som inte hunnits med får vi ta tag i vidare under sommaren eller på höststädningen.
Ni har nu möjlighet att ställa era grovsopor på gården som kommer att hämtas på måndag morgon (den 27:e). Ni kan göra er av med allt som inte är kemikalier (dvs. inte målarfärg, terpentin, oljor och liknande) oavsett storlek (soffor, bokhyllor, gamla bildäck, etc går bra). Mittemot (längs fasaden på C-Huset) kan ni ställa elektroniksopor.
Finns det saker i källar- eller vindskorridorerna som inte ska vara där så kommer de att hamna i den högen också eller så kan ni passa på att slänga dem själva.
Hälsning
/Trädgårdsgruppen

Ny portkod från 1 april 2020
Dags att byta portkod!
Den nya portkoden kommer gälla  från 1/4 2020. Efter 1/4 kommer både den gamla och den nya portkoden gälla i bägge portarna 32 a resp b under övergående 10 dagar. Alla boende kommer få en lapp i brevlådan med den nya koden. 
Vid frågor kring detta, kontakta bfmuttern12@gmail.com

//Styrelsen