NYHETER

Ny portkod från 1 april 2020
Dags att byta portkod!
Den nya portkoden kommer gälla  från 1/4 2020. Efter 1/4 kommer både den gamla och den nya portkoden gälla i bägge portarna 32 a resp b under övergående 10 dagar. Alla boende kommer få en lapp i brevlådan med den nya koden. 
Vid frågor kring detta, kontakta bfmuttern12@gmail.com

//Styrelsen

Hissrenovering 32B - snart klart


Nu är renoveringen av hissen i 32B snart klar, och sedan början av veckan är hissen åter i drift. Några mindre justeringar är kvar att utföra innan slutbesiktning, bla list vid golvet/dörren och uppsättning av skyltar.
Låt oss vara rädda om vår nya fina hiss!

//Styrelsen

Årsmöte 11/5 2020! Save the date!Årets årsmöte kommer gå av stapeln måndag 11/5 kl 18 på Kristinehovs Malmgård.
Kom, träffa dina grannar och påverka.
Information kommer sättas upp i portarna och årsberättelse kommer skickas ut.

Är du intresserad av att delta i styrelsearbete, kontakta valberedningen!

Har du något förslag som du vill föra fram som en motion, gör det senast 31 mars till bfmuttern12@gmail.com eller lägg din motion i brevlådan i B-porten
Vg se  separata inlägg  gällande ovan. 

Väl mött!
//styrelsen

Valberedningen söker!


Hej grannar!

Det har blivit dags för valberedningen att leta upp nya hjältar som vill ta vår bostadsförening framåt. En plats i styrelsen innebär att du kan påverka hur det är att bo här. Kanske göra oss mer klimatsmarta, rusta upp trapphus eller påverka avgifter.

Du som är medlem i Bf Muttern 12 och bor i fastigheten eller är varaktigt sammanboende med en medlem har rätt att sitta i styrelsen.

Valberedningen kommer börja leta lämpliga kandidater bland grannar runt påsk, men fundera gärna redan nu på om det är dig vi söker. Du kan självklart höra av dig med frågor till oss om vad uppdrag i styrelsen innebär.

Du kontaktar Hanne Brandt, hannebrandt2@gmail.com  alt 0700533575

Med vänliga hälsningar

Valberedningen

Hanne, David och Teres

Motioner, senast 31 mars!


MOTIONSTID!
Du kan utöva inflytande i Bf Muttern 12 genom att skriva en motion till årsstämman.
Styrelsen behöver få motioner senast den 31 mars.

En motion ska
● innehålla en rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om;
● beskriva och motivera varför motionen behövs (bakgrundsfakta, problem-beskrivning, motivering varför stämman ska anta motionen);
● avslutas med en att-sats som föreslår stämman att bifalla motionen.

Om motion kräver stadgeändring behöver du ange det.

Motion skickas till bfmuttern12@gmail.com eller läggs i brevlådan i B-porten.
//Styrelsen