NYHETERDu kan utöva inflytande i Bf Muttern 12 genom att skriva en motion till årsstämman. Styrelsen
behöver få motioner senast den 31 mars 2021.

En motion ska
● innehålla en rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om;
● beskriva och motivera varför motionen behövs (bakgrundsfakta, problem-
beskrivning, motivering varför stämman ska anta motionen);
● avslutas med en att-sats som föreslår stämman att bifalla motionen.

Om motion kräver stadgeändring behöver du ange det.

Motion skickas till bfmuttern12@gmail.com eller läggs i brevlådan i B-porten.

//Styrelsen

Vårens städning av gård och utrymmen planeras i samråd med Trädgårdsgruppen till 24/4.Vi återkommer med exakt tidpunkt. 
I anslutning till städningen kommer det liksom tidigare städdagar finnas möjlighet att slänga grovsopor, men inga kemikalier.
Då även fika kommer serveras är dagen ett bra tillfälle att träffa och lära känna dina grannar!

Uppgifter kommer listas på ett anslag som kommer sättas upp på lämplig plats där man kan boka sig för uppdrag om dagen ej passar.
Vi återkommer med mer besked när dagen närmar sig. 

Save the date!

//Trädgårdsgruppen + Styrelsen

Hej alla boende!

Balkongbygge av 6 balkonger är nu avslutat och alla omkringboende kan nu pusta ut. För många har det inneburit påfrestningar med mycket borrande.

Men nu kommer nästa:

Målning av trapphus inleds 22/3.

Du kommer säkert påverkas av trapphusmåleriet på en del sätt i form av buller och damm. Men i slutändan hoppas vi att du kommer känna dig tillfreds med vackrare entré och trapphus.

Varför vi gör det här: Medlem motionerade till stämma 2018. Stämma biföll. Så nu kör vi!

Inför trappmålningen:

Alla blomkrukor eller annat behöver tas bort från fönsterbänkar i trapphuset.

Gästrummet kan du inte boka så länge trapphusrenovering pågår. Våra byggare/målare behöver toa/matplats mm. Vi återkommer när gästrummet åter är bokningsbart.

Styrelsen


Som ni säkert redan har sett, så har ni idag i er brevlåda fått meddelande om att stamspolning kommer ske 27-29 januari mellan kl 7.30-16.
I meddelandet finns information om vilken dag som gäller för just din lägenhet och hur ni bör förbereda arbetet med bla tömning av skåp under diskbänk och handfat.
Läs informationsbladet noggrant.


Ni som inte kan vara hemma den aktuella arbetsdagen kan lämna era nycklar kvällen före till Hanne Brandt, boende 32 B plan1. Märk er nyckelknippa tydligt med namn och lägenhetsnummer.
Alternativt kan nycklar lämnas till personal från Röranalys enl anvisning i meddelandet.


I meddelandet ni fått i brevlådan finns kontaktuppgifter till Svensk Röranalys om ni har ytterligare frågor.
Annars svarar vi i styrelsen oxå gärna på ev frågor, maila bfmuttern12@gmail.com

//Styrelsen

På grund av diverse omständigheter kommer starten för målningen av trapphusen skjutas fram till i början av mars. Detta betyder att vi borde ha fina trapphus lagom till vårens ankomst.


Hälsningar,
Styrelsen via Erik Melander